share

Константин ЩъркеловКамбанарията край село Радово

  • Датировка: 22.06.1913
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 29 х 21,5 см
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0324
Не е в наличност