share

Константин ЩъркеловСелянин

  • Датировка: ок. 1920
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 15 х 10,1 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0341
Не е в наличност