share

Константин ЩъркеловЛилиум

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 22 х 29 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 0351
Не е в наличност