share

Слави ГеневГолгота

  • Датировка: 1920
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 31 x 24
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0386
Не е в наличност