share

Любомир ЙордановКонче

  • Датировка: 1992
  • Техника и материал: литография, хартия Е/А
  • Размер: 16,8 х 13,3 (19,9 х 16,2)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0646
Не е в наличност