share

Димитър Казаков - НеронРисунка

  • Датировка: 1963
  • Техника и материал: смесена техника, картон
  • Размер: 39,3 х 57
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0777
по запитване