share

Ненко БалканскиМитко спи

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 21 х 28
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0807
Не е в наличност