share

Невена ГанчеваПейзаж с мост

  • Датировка: 40-те. 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 20,5 х 28,5 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0835
по запитване