share

Борис ГеоргиевПейзаж с дървета и къщи

  • Датировка: 1957
  • Техника и материал: акварел, фазер
  • Размер: 44 х 74 см
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0973
Не е в наличност