share

Петко ЗадгорскиПлатноходка

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 43х32 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1016
Цена: 4700 лв.