share

Иван Петков - ТуркатаРибново

  • Датировка: 1999
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 10 х 10
  • Подпис: подпи и дата долу дясно; наименование долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1198
Не е в наличност