share

Цанко ВасилевПейзаж

  • Датировка: 1936
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 29 х 23 (30 х 22) см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1213
Не е в наличност