share

Светлин РусевМайка

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, фазер
  • Размер: 65 х 54
  • Подпис: подпис и посвещение на оригиналната рамка
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1266
Не е в наличност