share

Йордан Гешев Паша

  • Датировка: 1946
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 34,5 х 44,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1310
Не е в наличност