share

Ото ХорейшиБяг

  • Датировка: 1920
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 22,3 х 35,7
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1347
Не е в наличност