share

Магда АбазоваСлучка

  • Датировка: 1998
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 67 х 50
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1360
Не е в наличност