share

Теню ПиндаревГоло тяло

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 19 х 12
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1393
по запитване