share

Теню ПиндаревРусалка

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 21 х 32,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1394
Цена: 680 лв.449 лв.