share

Теню ПиндаревКрай София

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 50 х 69,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1398
по запитване