share

Теню ПиндаревКъм Созопол (Източно крайбрежие)

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, темпера, хартия
  • Размер: 32,5 х 44,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1402
по запитване