share

Кирил МатеевПейзаж

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, темпера, картон
  • Размер: 15 х 22
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1446
Не е в наличност