share

Ванко УрумовВариант I

  • Датировка: 1986
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 70 х 50
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1465
по запитване