share

Анастас СтайковИзглед към Смолян с връх "Невястата"

  • Датировка: 1976
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 122,5 х 87,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1480
Не е в наличност