share

Димитър Казаков - НеронКомпозиция

  • Датировка: 1990
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 57 х 76
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1506
Не е в наличност