share

Неизвестен авторГоло тяло

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 70 х 50
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1580
по запитване