share

Иван МилевСкици – човешки фигури

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 13 х 18,8
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1704
по запитване