share

Александър ДимитровПейзаж

  • Датировка: 1978
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 33 х 43
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1752
по запитване