share

Георги Ковачев - Гришата Разораните баири

  • Датировка: 1962
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 40,5 х 65,5 (49,5 х 70,2)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1821
по запитване