share

Георги Ковачев - Гришата Кръжочничка

  • Датировка: 12.12.1969
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 71 х 50,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1846
по запитване