share

Георги Ковачев - Гришата Композиция от рисунки на глави

  • Датировка: 1968
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 20,3 х 28,5
  • Подпис: подпис и дата долу в средата
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1893
по запитване