share

Теню ПиндаревГора

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 30 х 25,8
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1963
по запитване