share

Теню ПиндаревАнгелогласният

  • Датировка: 1985
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 92 х 73
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1964
по запитване