share

Теню ПиндаревЕсен в Овощник, Казаънлъшко

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 23,8 х 31,3
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1969
по запитване