share

Наполеон АлековМоре

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 32 х 43,5 см
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2092
Не е в наличност