share

Величко КоларскиКомпозиция – Почивка

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 50 х 59,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2099
по запитване