share

Христо БерберовБелене на коноп

  • Датировка: 10-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: офорт, акватинта, хартия
  • Размер: 8 х 12 (12,6 х 16,3)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2117
Цена: 2900 лв.