share

Христо БерберовБорци

  • Датировка: 1907
  • Техника и материал: офорт, акватинта
  • Размер: 7 х 10,3 (12,5 х 16,4)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2118
по запитване