share

Христо БерберовЖена в профил с глухарче

  • Датировка: 10-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, креда, тонирана хартия
  • Размер: 32,5 х 25
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2134
по запитване