share

Христо БерберовСляп циганин

  • Датировка: 1907
  • Техника и материал: офорт, хартия
  • Размер: 20,9 х 15 (32,5 х 24,8)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2136
по запитване