share

Никола КожухаровЕскизи

  • Датировка: 20.02.1916
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 18,5 х 11,5
  • Подпис: дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2240
по запитване