share

Атанас МиховОкопи с. Тодорич

  • Датировка: 14.04.1917
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 22,2 х 27,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2302
по запитване