share

Атанас МиховИзглед към Витоша

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 29,4 х 39,4
  • Подпис: подпис долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2310
по запитване