Кирил Буюклийски

Кирил Буюклийски е роден е през 1903 г. във Враца. През 1926 г. завършва Художествената академия в София. Сътрудник на списанията „Червен смях“, „Хоро“, „Хоровод“, вестниците „Нашенец“ (1941 – 1944), „Вечерни новини“, „Труд“, „Отечествен фронт“, „Стършел“, „Народна култура“ и други. Умира през 1968 г. в София.

 

Личният му архив се съхранява във фонд 1333К в Централен държавен архив. Той се състои от 217 архивни единици от периода 1918 – 1971 г.

Кирил Буюклийски умира през 1968 г. в София.