Василка Генадиева

Василка Павлова Генадиева  е  българска  художничка, известна главно със своите  портрети  и  натюрморти. Родена е на  9 октомври  1905  година в  София, в семейството на  Павел Генадиев, брат на политика  Никола Генадиев, и Невена Генадиева от копривщенския род Кесякови. През 1930 година завършва живопис в  Художествената академия  при  Никола Маринов  и  Борис Митов, след което в 1931 година става член на  Дружеството на независимите художници. Повлияна е от традициите на  импресионизма.

Сред нейните най-известни работи са Автопортрет, Портрет на момиче, портрети на  Михаил Маджаров,  Александър Балабанов,  Димитър Благоев,  Васил Коларов,  Васил Левски, натюрмортите „Фикус“ (1934) и „Невени“ (1968). Василка Генадиева умира на  4 ноември  1973  година.