Веса Василева

Веса Василева е родена във Велинград.