Минала изложба

share

115 години от рождението на Цанко Лавренов (1896 - 1978)

Цанко Лавренов (24 ноември 1896 - 18 октомври 1978)
115-годишнината от рождението на патрона ни Цанко Лавренов („Лоранъ“ е псевдоним на художника) отбелязваме с уникална изложба. Решихме да представим големия ни художник с емблематични платна, характерни за различните му творчески периоди, стилове и похвати. Лавренов, видян днес в началото на 21 век – почти 90 години, след като е нарисувал някои от творбите в експозицията.  Подобна малка, но съдържателна ретроспектива до сега не е била организирана. Някои от картините са познати на широката публика от редица изложби и специализираните издания, други се показват за първи път.
Хронологично в началото е нервът на естетическото и духовно търсачество на младия „модернист“, повлиян от символизма и сецесиона през 20-те г. на ХХ в. „Откриването“ на характерния стил, известен със „Старият Пловдив“ и Цикълът „Манастири“, се достига не без помощта на импресионизма през 30-те г. Десетилетие по-късно привързаността към българската природа и този „Любовен реализъм“ ни завеждат в най-красивите кътчета на Родопите. 60-те г. на ХХ в., периодът на творческата и житейска зрялост, са години, родили някои от най-известните платна на художника, като заедно с тях Лавренов излива настроенията си в цикъла „Фантастични пейзажи“. И така до последния си дъх, до последната си черта, Цанко Лавренов изкачва своята „Стръмна пътека“ – Голготата на един голям български художник. 

Двайсетте шедьовъра на големия български художник в експозицията ни са: "Проекти", 1913 г., "Трите Марии при Разпятието", 1921 г., "Портрет на мъж", 1921 г., "Голо тяло", нач. на 20-те г. на ХХ в., "Свети Георги", нач. на 20-те г. на ХХ в., "Исус в Пустинята", 1921 г., "Из Родопите", 1926 г., "Композиция", 1926 г., "Хаджи Вълко Чалъков", 1932 г., "Асеновград", 1936 г., "Натюрморт", 1938 г., "Скалата на безмълвните", 1939 г., "Римският път на връх Персенк", 1939 г., "Лесничейството на връх Персенк", 1939 - 1946 г., "Акрополът в Атина", 1940 г., "Зима в Прилеп", 1942 г., "Старият Пловдив - диптих", 1946 г., "Червеният конник", кр. на 40-те г. на ХХ в., "Пейзаж - Седлото", 1955 г., "Фантастичен пейзаж", 1963 г. 

Изложбата "115 години от рождението на Цанко Лавренов" протича при много голям зрителски интерес. 

 

 http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Culture/Artefir/Pages/111125canko_lavrenov.aspx