share

Наум ХаджимладеновИз стария Самоков

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 27 х 25
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0409
по запитване