share

Наум ХаджимладеновДон Кихот

  • Датировка: 1981
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 29,3 х 51 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0502
Не е в наличност