share

Кирил СтанчевРиболовци

  • Датировка: 1978
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 60,5 х 75,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0414
Не е в наличност