share

Кирил СтанчевПреображенският манастир

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 49 х 59,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0605
Не е в наличност